Velkommen til Antenneforeningen Borups hjemmeside...
Vi håber du finder hvad du søger...
Se også foreningens infokanal på dit TV ...
Prisstigning på den store TV pakke
6. juni 2013

Prisen på den store TV pakke er i 2013 steget fra 3.870 kr sidste år til 5.112 kr. i år. På årets generalforsamling blev der grundigt redegjort for denne pris stigning og forslaget fra bestyrelsen blev efterfølgende godkendt med stort flertal på generalforsamlingen. Da der har været flere henvendelser om denne prisstigning fra medlemmer der ikke deltog i generalforsamlingen ønsker bestyrelsen kort at redegøre for prisstigningen i dette nyhedsindlæg.

I budgettet for 2012 var der brugt en antagelse om at medlemmer med den store TV pakke (pakke 3) kunne udnytte et tilbud om køb af TV2, DK4, TV3 og Kanal 5 til en farvorabel pris på 30 kr. eks. moms om måneden. Dette viste sig ikke at være korrekt. Dette tilbud var kun henvendt til medlemmer der har valgt basis TV pakken (pakke 1). Dette medførte et budgetunderskud og dermed fik alle medlemmer der har valgt den store TV pakke (pakke 3) altså denne TV pakke for billigt i 2012. Faktisk skulle den store TV Pakke med de ændrede budgetantagelser i 2012 koste 4.400 kr. om året, altså 530 kr. mere en opkrævet. Af foreningens regnskab kan ses at vi har brugt af egenkapitalen til at finansiere dette budgetunderskud. Læs også mere om denne sag i Bestyrelsens beretning som er offentliggjort på foreningens hjemmeside.

I 2012 opbrugte vi den særrabat vi fik af Stofa da vi indgik fordelsaftalekonceptet i 2009. Med fordelsaftalen fik vi konverteret til det digitale TV signal og introduceret en del nye services på vores anlæg, så som WebTV og StartForfra. Vi indgik fordelsaftalen med Stofa primært for at undgå den investering vi ellers skulle have foretaget i nyt udstyr til at levere det nye digitale signal. Den særrabat vi dengang fik forhandlet os frem til blev i 2012 opbrugt, og i 2013 er udgiften til fordelsaftalen inkluderet i de faste udgifter der medfører en generel prisstigning for alle medlemmer på ca. 280 kr. inkl. moms om året.

I løbet af efteråret 2012 modtog bestyrelsen varsling om prisstigninger fra flere af programleverandørerne såsom Viasat, SBS og CMore der leverer de fleste af de betalingskanaler der udsendes på vores anlæg. Man ønskede nu at indføre en ny prisstruktur for TV kanaler, der medfører differencieret priser pr. pakke størelse. Det betyder i alt sin enkelthed at der gives en pæn rabat på TV kanalen såfremt den placeres i basispakken (pakke 1), lidt mindre rabat hvis den placeres i mellempakken (pakke 2) og ingen rabat hvis den placeres i den store TV pakke (pakke 3). Faktisk steg prisen på de fleste TV kanaler i den store TV pakke sammenlignet med året før. Denne nye pris struktur fra programleverandørerne samt de generelle prisstigninger betød at selv uden at ændre på indholdet i vores TV pakker ville prisen stige i 2013 sammenlignet med 2012.

En beregning af pakkeprisen for 2013 viste at når der tages højde for udgiften på fordelsaftalen, de ændrede budget forudsætninger, den nye prisstruktur og de genrelle prisstigninger, men uden at ændre på indholdet af kanaler i den store TV pakke, så ville prisen for den store TV pakke (pakke 3) i 2013 have været 4.812 kr. inkl. moms.

Bestyrelsen besluttede imidlertid at efterkomme et ønske fra flere medlemmer om at inkludere nogle flere børnekanaler og sportskanalerne Canal8 Sport og Canal9 der blandt andet sender de danske superliga kampe i den store TV pakke. Ligeledes blev forskellige pakke tilbud fra programleverandørerne evalueret og det endte med et samlet forslag om at tilføje 7 nye kanaler, nemlig Nickelodeon, Boomerang, MTV, VH1, Canal8 Sport, Canal9, Eurosport 2. Samtidig forbedres kvaliteten således at alle de TV kanaler som Stofa modtager i HD også udsendes i HD på vores anlæg (den såkaldte HD pakke). For at holde prisen nede fjernede vi Discovery Science og TLC. Udgiften til denne udvidelse af den store TV pakke kostede ca. 300 kr. inkl. moms årligt, hvoraf langt de fleste af disse penge går til de dyre sportskanaler Canal8 Sport og Canal9.

Så til sidst for at gøre en lang forklaring kort, så var det uundgåeligt at prisen for den store TV pakke i 2013 ville stige med ca. 1.000 kr. men de sidste 300 kr. skyldes således de nye (netto) 5 kanaler, samt bedre HD kvalitet på langt de fleste kanaler, som generalforsamlingen besluttede gennemført.

Bestyrelsen er selvfølgelig klar over at de fleste synes at 5.112 kr. er mange penge om året for TV, men sammenlignet med andre udbydere som YouSee, HomeTrio og Boxer, så er det stort set samme pris som de tager for lignende kanalindhold. De opkræver blot pr. måned eller kvartal.

Til slut skal vi heller ikke glemme at oplyse om at det er muligt at skifte til en af de andre TV pakker på anlægget og dermed reducere udgiften til TV i privatbudgget. Vores basispakke (pakke 1) er meget attraktiv for de lidt ældre medlemmer da den jo indeholder alle gratis kanaler inkl. vores nabolandes kanaler og så betalingskanalerne TV2, TV2 Charlie, DK4 og TV3, til en årlig pris på 1.440 kr inkl. moms. Vores mellempakke (pakke 2) er en solid familiepakke uden de dyre sportskanaler, men med langt de fleste mest sete danske TV kanaler til en årlig pris på 3.300 kr. inkl. moms.

Såfremt man ønsker at skifte TV pakke skal dette blot meddeles foreningen (helst via email) inden udgangen af Juni, og ændringen tager faktureringsmæssigt effekt fra 1. Juli.

 

Marts 2019
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 2019, onsdag den 10. april 2019 kl. 19:00 i Sognegården Møllelundgaard, Hovedgaden 72. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00 i Sognegården Møllelundgaard, Hovedgaden 72. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Februar 2019
TV2 Play med reklamer er i år inkluderet i TV pakke 3 abonnementet. Man logger ind på TV2 Play med sin Stofa konto, og TV2 Play aktiveres på Stofa Minesider.
Januar 2019
Der foretages kanalomlægning på anlægget den 22. januar. Efter kl. 14 kan du få brug for at indstille kanalerne på dit tv. Få hjælp på stofa.dk/kanal.
December 2018
Cerius har varslet strømafbrydelse onsdag den 19. december mellem 17:00 og 19:00 ved vores hovedstation. Manglende TV og Internet signal må forventes i denne periode.
På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. november blev det besluttet at indgå en ny 6 årig aftale med Stofa der inkluderer en opgradering og modernisering af antenneanlægget.
Oktober 2018
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 8. november 2018 kl. 19:00 i Sognegården Møllelundgaard, Hovedgaden 72. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Juni 2018
Det har været fremme i medierne, at TV2 har solgt VM finalen til DR, og det er helt korrekt. Men dette vil IKKE påvirke sendefladen på TV2 UHD (Ekstrakanalen) hvor man stadig vil kunne se VM finalen i UHD/4K.
April 2018
Når VM i fodbold sparkes igang her i Juni vil Stofa udsende fodboldskampene i det nye 4K (Ultra HD) format. Det kræver dog et TV der understøtter 4K for at kunne udnytte dette. 4K udsendelserne vises på Ekstrakanalen.
Februar 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018, onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00 i Sognegården Møllelundgaard, Hovedgaden 72. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
August 2017
30. august 2017
Stofa er ved en fejl kommet til at skrive "Kerteminde Antenneforening" i PBS opkrævningen for 2. kvartal 2017. Dit kundenummer og beløbet der opkræves er dog korrekt for Antenneforeningen Borup, så du kan trygt betale regningen. Stofa beklager fejlen.
Marts 2017
Den 5. april 2017 flytter Stofa rundt på tv-kanalerne. Ændringerne sker i løbet af dagen, og efter klokken 14.00 skal du evt. foretage en kanalsøgning. Har du en Stofa boks, skal du ikke gøre noget - Stofa boksen finder selv de nye kanaler.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2017, torsdag den 23. marts 2017 kl. 19:00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
November 2016
Antenneforeningen har valgt at støtte opsætningen af en udendørs hjertestarter på Borup skole. Hjertestarten vil være tilgængelig fra den 21. november 2016. Vi håber at den kan være med til at redde liv.
September 2016
De medlemmer der i hele 2015 har haft TV pakke 3 har i den seneste faktura fra Stofa fået reguleret regningen med -48 kr. der dækker for meget opkrævet TV pakke 3 (Stor pakke) abonnement i 2015 (4 kr. om måneden).
Juni 2016
Stofa lancerer et nyt produkt kaldet Stofa MitTv som giver dig mulighed for forbrugsafregnet TV. Du betaler kun for de kanaler du ser og du betaler med Dankort via boksen pr. måned. Produktet kan bestilles pr. 15. Juni 2016.
Februar 2016
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2016, onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Januar 2016
Den 12. januar 2016 flytter Stofa rundt på tv-kanalerne. Ændringerne sker i løbet af dagen, og efter klokken 14.00 skal du evt. foretage en kanalsøgning. Har du en Stofa boks, skal du ikke gøre noget - Stofa boksen finder selv de nye kanaler.
April 2015
Det analoge TV signal er nu slukket permanent. Medlemmer der nu har sne på skærmen og ikke kan se digitalt TV kan kontakte Stofa for at få hjælp til at etablere digitalt TV.
Det analoge TV signal slukkes den 21. april. Alle medlemmer er blevet informeret pr. brev, samt via annonce i Midtsjællands Avis. Stofa kan kontaktes for hjælp til at modtage TV kanaler digitalt.
Marts 2015
2. marts 2015
TV2 Sport bliver nu ikke længere vist på Ekstrakanalen fra Stofa. Generalforsamlingen beslutter forhåbentlig at tilføje TV2 Sport til TV Pakke 3 og kanalen kan således igen findes på vores anlæg efter den 26. marts.
Februar 2015
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2015, torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Januar 2015
TV2 Sport går i luften fredag den 9. Januar og TV2 Film udgår fra programfladen. TV2 Sport kan i Januar og Februar ses på Ekstrakanalen, og vil efterfølgende i slutningen af marts blive lagt ind i den store TV pakke.
September 2014
3. september 2014
TV 2 har netop meldt ud, at de i det nye år lancerer en ny sportskanal. Kanalen får fokus på danske sportsrettigheder, live sport, events og journalistik. Tilgengæld lukker TV2 Film desværre.
Juli 2014
Antennefordelingsnettet i Stenhøjparken forbedres idet nogle defekte kabler graves op og erstattes med nye kabler der skal sikre høj billed kvalitet og stabilt internet i området. Projektet foregår i Juli og August.
Prøvekanalen viser MTV Rocks i Juli, MTV Hits i August og MTV Dance i September. Det er 3 kanaler med 24 timers musik.
Maj 2014
Stofa har langt om længe fået indlæst alle boligtagere i andelsboligforeninger og lejeboligforeninger. Dermed burde Stofa kundeservice nu kunne håndtere alle kundehenvendelser og foretage fakturering pr. 2. kvartal.
April 2014
Bækgården har besluttet at forny det interne antennenet og dermed opnå bedre lyd og billedkvalitet. Fornyelsen betyder desuden mulighed for individuelt TV pakke valg. Projektet forventes afsluttet senest 1. juni.
24. april 2014
Radio Joy lukker og slukker. Lokalradiokanalen fra Ringsted sender for sidste gang den 30. april 2014 fra klokken 9.00 til 12.00. En erstatning for denne kanal vil blive fundet snarest.
Som annonceret den 21/3-2014 er pakkeændringerne blevet gennemført og vi anbefaler at der foretages en automatisk kanalindstilling på TV'et efter ændringen.
Marts 2014
Prøvekanalen viser i april måned Discovery Science, i maj måned Discovery World og i juni måned Discovery ID. God fornøjelse!
21. marts 2014
Generalforsamlingen har godkendt prisændringerne for 2014, så Basispakken koster 132,- kr. Mellempakken 299,- kr, og Fuld pakke 475,- kr. om måneden.
Generalforsamlingen har besluttet at godkende bestyrelsens forslag om at ændre lidt på kanal indholdet i TV pakkerne. Pakkeændringerne foretages pr. 2. april 2014. Der skal foretages en automatisk kanalindstilling på TV'et efter ændringen.
Februar 2014
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2014, torsdag den 20. marts 2014 kl. 19:00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2. Dagsorden og bilag kan afhentes hos formanden eller hentes på foreningens hjemmeside.
Møllehusene har besluttet at forny det interne antennenetværk og dermed opnå meget bedre lyd og billed kvalitet. Fornyelsen medfører mulighed for fastnet telefoni og Internet via Stofa. Projektet startes op i marts måned.
Prøvekanalen viser i 1. kvartal Viasat Oplevelsespakken der består af Viasat Explorer, Viasat History og Viasat Nature/Crime. I februar vises Viasat History på prøvekanalen.
August 2013
Tv3 Sport 2 Prøvekanal udløber den 31. August. Stofa kan ikke tilbyde foreninger at købe kanalen i øjeblikket da Viasat ønsker en urimelig høj pris for denne kanal. Den engelske Premeir League kan følges på 6'eren der hver uge sender 3 top kampe.
Antenneforeningen byder de 50 nye tilslutninger på Ullehøj velkommen i vores forening. Der er allerede etableret tilslutning til antenneforeningen i de nye lejeboliger og internet kan bestilles direkte hos Stofa via deres kundeservice.
Juli 2013
Der udsendes faktura for ejerboliger via PBS pr. 1. august, til betaling den 8. august. Fakturaen indeholder abonnement for de 3 første kvartaller i år. Medlemmer der har skiftet pakke pr. 1. juli modtager først faktura ultimo august.
Stofa overtager fremover faktureringen af medlemmerne i Antenneforeningen. Implementeringen af den nye fakturering trækker dog lidt ud og ejerboliger vil først blive faktureret i August. Boligselskaber vil overgå til Stofa fakturering pr. 1. januar 2014.
Medlemmer der har ønsket pakkeskift pr. 1 juli vil blive faktureret for den nye pakke pr.1 juli. Den tekniske begrænsning der kræver et teknikkerbesøg vil dog først ske i løbet af august pga. ferie travlhed hos Stofa.
Folketinget har besluttet at tilslutningspligt til antenneforeninger ophører pr. 1. januar 2014. Det betyder at de medlemmer der ikke ønsker at aftage signal fra vores forening ikke vil blive opkrævet driftbidrag uden signalforsyning i 2014 og fremefter.
Juni 2013
Prisen på den store TV pakke er steget fra 3.870 kr. sidste år til 5.112 kr. i år. Denne prisstigning skyldes fordelsaftale 3, underbudgettering sidste år, en ny pris struktur fra programleverandørerne og tilføjelse af netto 5 nye TV kanaler og HD Pakken.
Maj 2013
På grund af problemer med Stofa Support i forhold til fejlmeldinger er det besluttet et fejlmeldinger for en tid igen skal sendes til bestyrelsen der så vil tage dialogen med Stofa. Der arbejdes dog stadig frem mod en løsning hvor Stofa håndtere denne opg
April 2013
10. april 2013
Torsdag den 11. april ændres der på kanalmønstret på antenneanlægget. Det sker på baggrund af de pakke ændringer der blev besluttet på årets generalforsamling.
Efter kanalomlægningen kan det være nødvendigt at foretage en automatisk kanalsøgning.
Referatet fra årets generalforsamling er nu offentliggjort og kan hentes her: http://www.antenneforeningenborup.dk/flx/web/downloads/
Marts 2013
Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling 2013, torsdag den 21. marts 2013 kl. 19:00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2.
Oktober 2012
Fremover skal alle henvendelser vedrørende problemer med TV og Radio signal rettes direkte til vores leverandør Stofas tekniske support, som kan kontaktes på telefon 88 30 30 20 alle dage fra 08:00 til 22:00
Juni 2012
Hvis du har dårligt signal efter kanalomlægningen så er det tid til at få undersøgt din interne antennekabel installation i din bolig.
Maj 2012
Dagens kanalomlægning er gennemført med succes.
Antenneforeningen Borup indfører den 31. maj en ny mellempakke på anlægget. Prisen bliver 3.300 kr. om året.
Den tyske radio kanal Klassisk Radio ophørte 1. maj med at sende på Astra sateliten.
En ny mellempakke indføres i løbet af juni på anlægget.
Generalforsamlingen har besluttet at basispakken udvides med 4 betalingsprogrammer til en favorabel pris. Prisen for basispakken stiger derfor i 2013.
Generalforsamlingen besluttede at de analoge TV kanaler slukkes med udgangen af 2013.
Marts 2012
På generalforsamlingen kan bestyrelsen løfte sløret for nogle nye tiltag til gavn for alle medlememmer.
December 2011
Antenneforeningen Borup skifter signal fra MPEG2 format til MPEG4 format i januar.
November 2011
Foreningens vedtægter er opdateret på baggrund af resultatet af de ekstraordinære generalforsamlinger.
Radio 24syv har overtaget FM4 fra DR - læs mere på oversigten over radiokanaler.
Oktober 2011
3. oktober 2011
Bestyrelsen for Antenneforeningen Borup har nu gjort status op efter kanalvalget der foregik over sommeren. Konklusionen er den at vores medlemmer er tilfredse med det nuværende udbud på anlægget.
September 2011
Indkaldelse til anden ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 29. september 2011 kl. 19:00 i Kulturhuset.
7. september 2011
Torben Henriksen er udtrådt af bestyrelsen pga. manglende tid til at varetage bestyrelsesarbejdet.
August 2011
TV2 har oprettet en hjemmeside der informerer om hvad der kommer til at ske med TV2 i 2012.
På grund af folketingsvalget flyttes den tidligere annoncerede ekstraordinære generalforsamling til torsdag den 8. september 2011. Dagsorden og bilag foreligger på hjemmesiden og kan desuden afhentes i papirform hos bestyrelsen.
8. august 2011
Michael Kristiansen er af private årsager udtrådt af bestyrelsen - Torben Henriksen er derfor indtrådt i bestyrelsen.
Kanalvalget 2011 er nu afsluttet og over 500 medlemmer har benyttet lejligheden til at give deres mening til kende - bestyrelsen vil gerne sige tak for den store deltagelse. Bestyrelsen vil i de nærmeste dage analysere resultatet og derefter vil result
2. august 2011
I disse dage runddeles breve til hvert husstand med invitation til at deltage i kanalvalg 2011. I år foregår det på nettet med adressen borup.ditkanalvalg.dk. Opdatering: Over 450 medlemmer har nu afgivet deres stemme.
Juli 2011
Så skulle alle informationsbreve om kanalvalget 2011 være delt ud til medlemmerne af Antenneforeningen Borup.
April 2011
Referat fra ordinær generalforsamling 2011 foreligger nu på hjemmesiden.
Marts 2011
Ingenøren har for nylig lavet en artikkel om TV2 som betalingskanal der påstår at det bliver dyrere end 200 kr./årligt at se TV2.
Generalforsamlingen har fornylig besluttet at der skal være kanalvalg i 2011.
Generalforsamlingen har fornylig besluttet at Antenneforeningen ikke skal tilslutte sig Stofa Fordelsaftale 2 der tilbyder mulighed for Web TV.
Generalforsamlingen besluttede fornylig at sænke prisen på den lille pakke til 512 kr./år og hæve prisen på den store pakke til 3.700 kr./år i 2011.
SEAS-NVE har varslet en strømafbrydelse fredag den 8/4-2010 i tidsrummet 11:30 – 14:30. Der vil derfor ikke være signal (TV, Internet og telefon) i dette tidsrum.
Februar 2011
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 17/3-11. Dagsorden og bilag foreligger på hjemmesiden og kan desuden afhentes i papirform hos bestyrelsen.
Juni 2010
Anlægget har været plaget af et ustabilt HFI relæ der har skabt en række udfald - HFI relæet er nu blevet udskiftet og driften bør nu være stabil igen.
April 2010
Referat fra ordinær generalforsamling 2010 foreligger nu på hjemmesiden.
Marts 2010
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 8/4-10. Dagsorden og bilag foreligger på hjemmesiden og kan desuden afhentes i papirform hos bestyrelsen.
Februar 2010
Referat fra ekstraordinær generalforsamling februar 2010 foreligger nu på hjemmesiden.
Februar 2009
Antenneforeningen skifter e-mail adresse til AntenneforeningenBorup@gmail.com.
Antenneforeningen Borup · Hvedemarken 12 · 4140 Borup
Dudal Webdesign