Velkommen til Antenneforeningen Borups hjemmeside...
Vi håber du finder hvad du søger...
Se også foreningens infokanal på dit TV ...
TV, Internet og telefoni ude af drift i Borup Øst
23. december 2017

TV, Internet og telefoni var ude af drift i Borup Øst i nogle timer. Problemet skyldes strømforsynings problemer i antennefordelingsnettet i området.

December 2021
Stofa melder om TV signal problemer på hele Sjælland. Problemet blev løst for alle berørte på Sjælland senest kl. 23:15
Maj 2020
Efter opgraderingen til Giganet mangler der i TV Pakke 1 kanalerne NDR, RTL, Hovedstaden og Lokalkanalen. Vi arbejder på at bringe kanalerne tilbage i TV pakke 1, hvorefter ny kanalsøgning vil finde dem.
Opgradering og modernisering af vores antennenet er nu afsluttet og vi forventer igen at kunne levere et stabilt TV og internet signal. Det kan være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning, hvis TV kanalerne mangler.
I uge 22 afsluttes giganet opgraderingen af vores antennenet, og der kan være udfald af TV, Internet og Telefoni mellem kl. 7:30 og 17:15. Ny kanalsøgning kan være nødvendig efterfølgende.
Der vil onsdag og torsdag den 13. og 14. maj være kortvarige strømudfald på anlægget, da vi afslutter opsætningen af el-målere ved alle strømtilslutninger. Dette er et lovkrav vi skal efterleve. Vi beklager de korte udfald af signalet på TV og internet.
April 2020
Der vil i uge 16 og 17 være kortvarige strømudfald på anlægget, da vi opsætter el-målere ved alle strømtilslutninger. Dette er et lovkrav vi skal efterleve. Vi beklager de korte udfald af signalet på TV, telefoni og internet.
Igennem længere tid har vi oplevet pludselige strømudfald i anlægget der forsyner Borup Øst. Stofa har i morges udskiftet en defekt strøm komponent i standeren på Bakkegårds Alle og vi forventer nu at problemet er løst.
Marts 2020
Der mangler TV signal i Borup Øst. Stofa er på vej og løser problemet snarest.
December 2019
Opgraderingen af vores antennenet påbegyndes 20. januar og som konsekvens slukkes for FM radiosignalet den 21. januar. Alternativet er en FM stueantenne, DAB+, netradio eller TV radiokanalerne.
Der foretages kanalomlægning på anlægget den 17. december. Efter kl. 14 kan du få brug for at indstille kanalerne på dit tv. Få hjælp på stofa.dk/kanal.
Januar 2019
Der foretages kanalomlægning på anlægget den 22. januar. Efter kl. 14 kan du få brug for at indstille kanalerne på dit tv. Få hjælp på stofa.dk/kanal.
December 2018
Cerius har varslet strømafbrydelse onsdag den 19. december mellem 17:00 og 19:00 ved vores hovedstation. Manglende TV og Internet signal må forventes i denne periode.
Marts 2018
Der har de seneste måneder været mange driftproblemer i Borup Øst. Stofa har nu identificeret 3 forstærkere med defekte strømforsyninger der er blevet udskiftet. Den ekstreme kulde har gjort det nemmere at identificere det periodiske problem. Vi forventer
Februar 2018
TV, Internet og telefoni var ude af drift i Borup Øst i nogle timer den 22. februar 2018. Problemet skyldes strømforsynings problemer i antennefordelingsnettet i området.
TV, Internet og telefoni var ude af drift i Borup Øst i nogle timer den 8. februar 2018. Problemet skyldes strømforsynings problemer i antennefordelingsnettet i området.
December 2017
TV, Internet og telefoni var ude af drift i Borup Øst i nogle timer den 23. december 2017. Problemet skyldes strømforsynings problemer i antennefordelingsnettet i området.
Oktober 2017
Der var problemer med TV og Internet i Borup Øst den 8. oktober 2017. Problemet skyldes en defekt strømforsyning i hovedfordeleren for Borup Øst området. Afbrydelsen kom lige før en fodbold landskamp. Vi beklager på det kraftigste over for de fodboldinter
Marts 2017
Der foretages kanalomlægning den 5. april indtil kl. 14:00 hvorefter en kanalsøgning kan være nødvendig.
Januar 2016
Der foretages kanalomlægning den 12. januar indtil kl. 14:00 hvorefter en kanalsøgning kan være nødvendig.
Maj 2015
Der manglede TV signal i Ærtebjerghusene. Stofa blev tilkaldt og foretog fejlretning.
April 2015
Der var periodiske signal forstyrrelser udtrykt ved pixelleringer i det digitale signal på forskellige TV kanaler. Det viste sig at være en defekt forstærker i hovedstationen som var årsagen til problemnet. Problemet blev løst den 27. april 13:30.
Der blev konstateret pixelleringer og periodiske udfald på mange kanaler. Stofa har udskiftet defekt centralt udstyr i hovedstationen den 17. april og problemet forventes nu at være løst permanent.
Det analoge TV signal slukkes den 21. april. Stofa kan kontaktes på telefon 88 30 30 20 ved tekniske problemer.
Februar 2015
SEAS-NVE afbryder strømmen nær hovedstationen Onsdag den 4. marts kl. 10:00 til 10:15 og igen kl. 12:45 til 13:00. Dette vil medføre manglende TV signal, Internet og fastnettelefoni i disse korte perioder.
November 2014
Der var signaludfald og generelt dårligt signal i Stenhøjparken nær Dalstrøget hvor antennekabler fornyligt er blevet fornyet. Stofa fik løst problemet.
Oktober 2014
Der blev konstateret manglende signal i andre husstande i Mølleparken end dagen før og Stofa fandt endnu en defekt forstærker der blev udskiftet mellem 00:00 og 01:00 natten til Lørdag. Problemet var afledt af det tekniske problem dagen før.
TV signalet manglede i nogle husstande i Mølleparken. Stofa fandt en defekt forstærker i området der blev skiftet mellem kl. 22 og 23. Et 10 minutters udfald af TV signalet i hele Mølleparken var nødvendigt.
Juli 2014
Det analoge signal slukkes først i løbet af efteråret, da der stadig er en del problemer med overgang af administration til Stofa og lang kø i deres kundeservice.
April 2014
Som annonceret den 21/3-2014 er pakkeændringerne blevet gennemført og vi anbefaler at der foretages en automatisk kanalindstilling på TV'et efter ændringen.
Februar 2014
Noget teknisk udstyr i hovedstationen var gået i stykker og det digitale TV signal virkede derfor ikke i flere timer. Stofa blev tilkaldt og det digitale signal blev genetableret ca. kl. 19.00.
DR P2 Klassisk radio var ude af drift i en længere periode, da DR skiftede frekvens på kanalen i det danske FM-sendenet. Stofa rettede radio signalmodtagelsen den 19. februar i hovedstationen og kanalen kan nu igen lyttes til på 106,2 FM på vores fællesan
Tirsdag den 11. feb. var der signalforstyrrelser og udfald på mange digitale kanaler. Problemet forsvandt efter 1 times tid, og årsagen til problemet blev desværre ikke fundet.
Januar 2014
Det er tidligere på generalforsamlingen besluttet at slukke for det analoge signal pr 1. januar 2014 og kun udsende digitalt signal. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at udskyde at slukke for signalet indtil medio 2014.
April 2013
11. april 2013
Kanalomlægningen 2013 er gennemført. Venligst lav en automatisk indstilling på dit TV for at se de nye kanaler.
Marts 2013
Der er ingen kendte problemer på anlægget.
Februar 2013
2. februar 2013
Oktober 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
Kanalomlægningen er gennemført men enkelte kanaler mangler i Zaptor efter genstart.
31. maj 2012
Efter dagens omlægning af kanaler på anlægget er der rapporteret om manglende kanaler.
Februar 2012
Januar 2012
De analoge TV kanaler er i øjeblikket frosset. Problemet skyldes at vores parabol er belagt med islag pga. det våde sne.
November 2011
Stofa har lavet en midlertidig løsning, så de digitale kanaler i det store og hele burde være i orden. Der arbejdes desuden på en permanent løsning.
2. november 2011
Stofa har en fejl på de digitale kanaler, de arbejder på at løse den.
Det landsdækkende problem med de digitale TV2 kanaler er blevet løst.
Oktober 2011
Stofa har en fejl på de digitale TV2 kanaler, der arbejdes på at løse problemet.
September 2011
Den periodiske fejl er blevet fundet og løst.
Der er periodiske udfald af signal på Dalstrøget og i Neegaardparken. Stofa er underrettet og arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi beklager fejlen.
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011

Fejlmelding

Du kan sende en fejlmelding ved at klikke her.

Stofa

Se også Stofas hjemmeside for eventuelle problemer.

Antenneforeningen Borup · Hvedemarken 12 · 4140 Borup
Dudal Webdesign